Καινοτομίες

Αντιβανδαλιστικό Ρολό.
Eίναι ένα νέο, καινοτόμο προϊόν, που δίνει λύση στο πρόβλημα των κλοπών και των βανδαλισμών των καταστημάτων.Είναι ένας συνδυασμός ρολού πυροπροστασίας και ρολού ασφαλείας.

Πυροφραγές διελεύσεων Η/Μ εγκαταστάσεων.
Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις διελεύσεων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων μεταξύ πυροδιαμερισμάτων, όπως σωληνώσεις μεταλλικές ή πλαστικές, αεραγωγοί λαμαρίνας, σχάρες καλωδίων, διέλευση μεταφορικών ταινιών κ.λ.π. όπου απαιτείται η πυράντοχη απομόνωσή τους.

Aντιεκρηκτικές και ηχομονωτικές πόρτες,
βάρους 15 τόνων η κάθε μία. Κατασκευάστηκαν για το νέο δοκιμαστήριο κινητήρων αεροπλάνων της Ε.Α.Β. σε συνεργασία με μεγάλη Γερμανική Εταιρεία.

Καταπακτές πυροπροστασίας φρεατίων δαπέδου.
Τοποθετούνται στο δάπεδο για την επιθεώρηση και επισκευή δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων. Η όψη τους είναι απολύτως εναρμονισμένη με την εμφάνιση του περιβάλλοντος δαπέδου. Έχουν τοποθετηθεί σε πολλούς σταθμούς στο Αττικό Μετρό.

Εστία εργασίας ακτινοπροστασίας
θερμού εργαστηρίου από ανοξείδωτο ατσάλι, θωρακισμένη με μόλυβδο πάχους έως 20 mm, για την παραλαβή, επεξεργασία και διοχέτευση σε ασθενείς ραδιοϊσοτόπων χαμηλής ή υψηλής ακτινοβολίας (έως τομογραφίας PET/CT).