Πόρτες Μεταλλικές Ακτινοπροστασίας

Πόρτες Μεταλλικές Ακτινοπροστασίας


Λήψη Φυλλαδίου
Share

Species bassus zeta est. Varius hibrida foris perderes vita est. Peregrinationes nunquam ducunt ad noster elevatus. Nunquam manifestum demissio. Danistas sunt lunas de secundus zirbus. Scutums sunt triticums de flavum capio.

Your Comment

Οι πόρτες αυτές είναι πόρτες μεταλλικές με διπλή λαμαρίνα πάχους 1,25 mm με προσθήκη εσωτερικών ενισχύσεων και μεταλλική κάσα με λαμαρίνα πάχους 1,80 mm.

Στο εσωτερικό τους και σε ολόκληρη την επιφάνεια τοποθετείται μολυβδόφυλλο πάχους από 1 έως 10 mm και ορυκτοβάμβακας για ηχομόνωση.

Το μολυβδόφυλλο επεκτείνεται και στην μεταλλική κάσα ώστε το όλον άνοιγμα να μην αφήνει σημεία διαρροής της ραδιενεργού ακτινοβολίας.

Οι λαμαρίνες του θυρόφυλλου παρουσιάζουν επιπλέον θωράκιση ισοδύναμη προς το πάχος μολυβδόφυλλου 1,5 mm, με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της ακτινοπροστασίας.

Η κατασκευή είναι κατάλληλη για το βάρος και το είδος της πόρτας ώστε μακροπρόθεσμα να μην παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.

 

Here you can read some details about a nifty little lifecycle of your order's journey. At first you choose the product you like. Then you put into your shopping cart and pass the checkout process in a few clicks. Our store offers several payment and delivery methods, so you have an opportunity to choose which one is the most convenient for you.