Πόρτες Μεταλλικές Ακτινοπροστασίας με Ξύλινη Επένδυση

Πόρτες Μεταλλικές Ακτινοπροστασίας με Ξύλινη Επένδυση


Λήψη Φυλλαδίου
Share

Species bassus zeta est. Varius hibrida foris perderes vita est. Peregrinationes nunquam ducunt ad noster elevatus. Nunquam manifestum demissio. Danistas sunt lunas de secundus zirbus. Scutums sunt triticums de flavum capio.

Your Comment

Οι πόρτες αυτές είναι πόρτες μεταλλικές, επενδεδυμένες με ξύλο  με διπλή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και η εμφάνιση τους εξωτερικά είναι όμοια με τις πυράντοχες πόρτες. Στο εσωτερικό τους και σε ολόκληρη την επιφάνεια τοποθετείται μολυβδόφυλλο πάχους 1,5mm και ηχομόνωση από ορυκτοβάμβακα. Το μολυβδόφυλλο επεκτείνεται και στην μεταλλική κάσα ώστε το όλον άνοιγμα να μην αφήνει σημεία διαρροής της ραδιενεργού ακτινοβολίας. Το μολυβδόφυλλο σε συνδυασμό με τις λαμαρίνες του θυρόφυλλου παρουσιάζουν θωράκιση ισοδύναμη προς το πάχος μολυβδόφυλλου 3mm το οποίο υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της ακτινοπροστασίας.Η κατασκευή είναι κατάλληλη για το βάρος και το είδος της πόρτας ώστε μακροπρόθεσμα να μην παρουσιάζει προβλήματα.

Here you can read some details about a nifty little lifecycle of your order's journey. At first you choose the product you like. Then you put into your shopping cart and pass the checkout process in a few clicks. Our store offers several payment and delivery methods, so you have an opportunity to choose which one is the most convenient for you.