Καταπακτές Η/Μ Εγκαταστάσεων

Καταπακτές Η/Μ Εγκαταστάσεων


Share

Species bassus zeta est. Varius hibrida foris perderes vita est. Peregrinationes nunquam ducunt ad noster elevatus. Nunquam manifestum demissio. Danistas sunt lunas de secundus zirbus. Scutums sunt triticums de flavum capio.

Your Comment

Τα κουφώματα αυτά είναι πόρτες πυροπροστασίας ή υαλόθυρες πυροπροστασίας,  οι οποίες σύρονται οριζόντια ή κάθετα και προσομοιάζουν λειτουργικά με τις συνήθεις πόρτες αυτού του τύπου. Οι πυράντοχες πόρτες όμως αφ’ ενός διαφέρουν στις προδιαγραφές και επομένως στην κατασκευή τους και αφ’ ετέρου στο σύστημα αντιβάρων, στην ευτηκτική ασφάλεια και στον ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης, ώστε να κλείνει αυτόματα με την έναρξη της πυρκαγιάς.

Here you can read some details about a nifty little lifecycle of your order's journey. At first you choose the product you like. Then you put into your shopping cart and pass the checkout process in a few clicks. Our store offers several payment and delivery methods, so you have an opportunity to choose which one is the most convenient for you.