Καταπακτές Δαπέδου

Πυράντοχα φρεάτια δαπέδου. 


Share

Species bassus zeta est. Varius hibrida foris perderes vita est. Peregrinationes nunquam ducunt ad noster elevatus. Nunquam manifestum demissio. Danistas sunt lunas de secundus zirbus. Scutums sunt triticums de flavum capio.

Your Comment

Τα πυράντοχα φρεάτια, τοποθετούνται στο δάπεδο για την επιθεώρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (δίκτυα αεραγωγών, κλιματισμού και εξαερισμού, σωληνώσεις καυσίμων ή θερμού νερού, σωληνώσεις εξυπηρέτησης υδραυλικών υποδοχών και αποχετεύσεων).  Τα φρεάτια αυτά είναι πυράντοχα με δείκτη πυροπροστασίας 120minγια να εμποδίσουν την μετάδοση της φωτιάς από το δάπεδο προς τα κανάλια των δικτύων και αντίστροφα, σε περίπτωση που η φωτιά προέρχεται από τα κανάλια αυτά.Η όψη του φρεατίου στο δάπεδο είναι απολύτως εναρμονισμένη με την εμφάνιση του περιβάλλοντος δαπέδου.

Here you can read some details about a nifty little lifecycle of your order's journey. At first you choose the product you like. Then you put into your shopping cart and pass the checkout process in a few clicks. Our store offers several payment and delivery methods, so you have an opportunity to choose which one is the most convenient for you.