Πυροφραγές Διελεύσεων
Η/Μ Εγκαταστάσεων

Πυροφραγές Διελεύσεων Η/Μ Εγκαταστάσεων


Share

Species bassus zeta est. Varius hibrida foris perderes vita est. Peregrinationes nunquam ducunt ad noster elevatus. Nunquam manifestum demissio. Danistas sunt lunas de secundus zirbus. Scutums sunt triticums de flavum capio.

Your Comment

Σε περιπτώσεις διελεύσεων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων μεταξύ πυροδιαμερισμάτων, όπως σωληνώσεις μεταλλικές, σωληνώσεις πλαστικές, αεραγωγοί λαμαρίνας, σχάρες καλωδίων, διέλευση μεταφορικών ταινιών (φωτό) κ.λ.π. απαιτείται βάσει του κανονισμού πυροπροστασίας κτηρίων ΠΔ 71/88, η πυράντοχη απομόνωσή τους σύμφωνα με τους ακόλουθους ενδεικτικά τρόπους: Βασικά υλικά των πυροφραγών είναι: Ο χάλυβας ( θερμοκρασία τήξης 1485 C ) ,  ο  κεραμοβάμβακας ως πυρίμαχο θερμομονωτικό ( θερμοκρασία καταστροφής 1200C ), θερμοδιογκούμενο υλικό φραγής των σημείων επαφής με τις εγκαταστάσεις.


Σε κάθε περίπτωση οι πυροφραγμοί λειτουργούν αυτόματα με την έναρξη της πυρκαγιάς.

Here you can read some details about a nifty little lifecycle of your order's journey. At first you choose the product you like. Then you put into your shopping cart and pass the checkout process in a few clicks. Our store offers several payment and delivery methods, so you have an opportunity to choose which one is the most convenient for you.