Παράθυρα Παρατήρησης

Τα παράθυρα ακτινοπροστασίαςSAFEDOOR, επιτρέπουν την ασφαλή παρατήρηση του χώρου ακτινοβολίας. 


Share

Species bassus zeta est. Varius hibrida foris perderes vita est. Peregrinationes nunquam ducunt ad noster elevatus. Nunquam manifestum demissio. Danistas sunt lunas de secundus zirbus. Scutums sunt triticums de flavum capio.

Your Comment

Περιλαμβάνουν  κάσα μεταλλική με ειδική διαμόρφωση και θωράκιση μολύβδου πάχους αναλόγως των αιτουμένων προδιαγραφών. Η κάσα τοποθετείται χωρίς διόδους διέλευσης της ακτινοβολίας. Ο υαλοπίνακας (μολυβδύαλος) έχει επίσης θωράκιση ισοδύναμη με το πάχος μολύβδου των προδιαγραφών.

Here you can read some details about a nifty little lifecycle of your order's journey. At first you choose the product you like. Then you put into your shopping cart and pass the checkout process in a few clicks. Our store offers several payment and delivery methods, so you have an opportunity to choose which one is the most convenient for you.