Προβάλλονται 26 προϊόντα
AF COLLAR
AF COLLAR
Κολάρο πυροπροστασίας για εύφλεκτους σωλήνες διελεύσεων
AF COLLAR C
AF COLLAR C
Κολάρο πυροπροστασίας για ειδικές εφαρμογές
AF MULTICOLLAR
AF MULTICOLLAR
Αρθρωτό Κολάρο πυροπροστασίας για εύφλεκτους σωλήνες
AF SLEEVES
AF SLEEVES
Περίβλημα πυροπροστασίας για εύφλεκτους σωλήνες
AF SLEEVE B/AF SLEEVE B3
AF SLEEVE B/AF SLEEVE B3
Περίβλημα πυροπροστασίας για μονωμένους μεταλλικούς σωλήνες & ηλεκτρικά καλώδια/κατάλληλο και για σωλήνες σπιράλ
AF SEISMIC JOINT
AF SEISMIC JOINT
Πυροπροστασία για αρμούς διαστολής που υπόκεινται σε μετατόπιση
AF GRAPHIT FOAM
AF GRAPHIT FOAM
Πυράντοχος αφρός πολυουρε-θάνης δύο συστατικών με βάση τον γραφίτη
AF FIREGUARD 3
AF FIREGUARD 3
Εύκαμπτο υλικό πυροπροστα-σίας για αγωγούς εξαερισμού
AF FIREGRILLE
AF FIREGRILLE
Γρίλια πυροπροστασίας για ανοίγματα εξαερισμού
AF PIPEGUARD
AF PIPEGUARD
Υλικό πυροπροστασίας για μεταλλικές σωλήνες
AF PSR 90-120
AF PSR 90-120
Περίβλημα πυροπροστασίας για χαλύβδινες ράβδους
AF COVER AIR
AF COVER AIR
Πυροπροστασία REI 120 για διαχύτη αέρα ψευδοροφών / κλιματιστικά ψευδοροφής
AF COVER SPLIT
AF COVER SPLIT
Πυροπροστασία REI 120 για ενσωματωμένα κλιματιστικά ψευδοροφής
AF COVER STRING
AF COVER STRING
Σύστημα πυροπροστασίας μικρών διελεύσεων
AF JUNCTION BOX
AF JUNCTION BOX
Πυροφραγή για κουτιά ηλεκτρολογικών διακλαδώσεων