ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στις μεταλλικές κατασκευές

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πυροκουρτίνες,Ρολά,Πόρτες,Υαλοστάσια

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ

Πόρτες,Παράθυρα,Εξοπλισμός

Ασφάλεια

ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ

ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σχετικά με την εταιρία

Η SAFEDOOR, Κατασκευαστική και Εισαγωγική εταιρεία, από το 1988 μελετά, εξελίσσει και κατασκευάζει κουφώματα πυροπροστασίας, ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και ηχομόνωσης.

Έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001, όχι μόνο για την κατασκευή των προϊόντων της, αλλά και για την διαδικασία σχεδίασης καινοτόμου προϊόντος. Ακόμα διαθέτει Πράσινη Πιστοποίηση EPD, για πόρτες, ρολά και πυροκουρτίνες

Το 2003 μεταφέρθηκε στο νέο ιδιόκτητο εργοστάσιό της, επιφάνειας 3.000 m2 στα Καλύβια Αττικής.

Η SAFEDOOR είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει πραγματοποιήσει τεστ καύσεως ελέγχου πυραντίστασης σε ρολά, πυροκουρτίνες και πόρτες, σε αναγνωρισμένα – διεθνώς και από το ΕΣΥΔ – Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Δοκιμών και έχει 24 ιδιόκτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας που συνοδεύουν τα προϊόντα που κατασκευάζει, (καθώς και άλλα 21 πιστοποιητικά συνεργαζόμενων εργοστασίων), τα οποία είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς του ΕΛΟΤ 571 και τους κανονισμούς των λοιπών Ευρωπαϊκών κρατών, όπως προκύπτει από το έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπ’ αριθμ. 520 Φ701.2/18-2-96.

Διαθέτουμε Πράσινη Πιστοποίηση EPD, για πόρτες, ρολά και πυροκουρτίνες.Επιδίωξή μας είναι, η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων, της τοποθέτησης λαμπτήρων led, χαμηλής κατανάλωσης σε όλους τους χώρους της παραγωγής και των γραφείων και γενικά της εξοικονόμησης ενέργειας όπου αυτό είναι δυνατό.
Ακόμα, πραγματοποιούμε εκτεταμένη ανακύκλωση σιδήρου, οικοδομικών απορριμμάτων, χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών, κοινών λαμπτήρων, ηλεκτρομηχανογραφικού εξοπλισμού και άλλων υλικών.

Τα στατιστικά της εταιρίας

Η προσωπική επιχείρηση Μ. ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1975 ως Εργοληπτική Επιχείρηση Δημοσίων Η/Μ Έργων, μετά από 9 χρόνων θητεία στον ίδιο τομέα.

Διαβάστε περισσότερα

3500

Έργα

1500

Πελάτες

30000

Προϊόντα
Αξιόπιστες Λύσεις Ειδικών Κατασκευών από το 1988