Πόρτες Μεταλλικές Πυροπροστασίας Standard

Οι πόρτες πυροπροστασίας της SAFEDOOR  είναι πιστοποιημένες, μεταλλικές πόρτες που εμποδίζουν την μετάδοση της φωτιάς και του καπνού έως και 120’. Έχουν πιστοποίηση ΕΙ60  και ΕΙ120 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1634-1 & Περιβαλλοντική  Δήλωση Προϊόντος (EPD)

 


Λήψη Φυλλαδίου
Share

Species bassus zeta est. Varius hibrida foris perderes vita est. Peregrinationes nunquam ducunt ad noster elevatus. Nunquam manifestum demissio. Danistas sunt lunas de secundus zirbus. Scutums sunt triticums de flavum capio.

Your Comment

Το κάθε θυρόφυλλο, είναι κατασκευασμένο από δύο ατσάλινες λαµαρίνες πάχους 1,00 mm (εναλλακτικά πάχους 1,25, 1,50 mm) υπό µορφή σάντουιτς. Το πάχος των θυροφύλλων για τις πόρτες 60 και 120 min είναι 60mm. Εσωτερικά περιλαμβάνουν πετροβάµβακα πυκνότητας 150 kg/m3.

Κάθε φύλλο φέρει ισχυρούς χαλύβδινους πυράντοχους μεντεσέδες. Η κλειδαριά είναι χαλύβδινη, πυράντοχη, με ή χωρίς λειτουργία πανικού. Το πόµολο και η λαβή είναι πυράντοχα µε πλαστικό µαύρο τελείωµα. Η εξασφάλιση της φραγής αέρα και του καπνού επιτυγχάνονται µε θερµοδιογκούµενη ταινία, ορυκτής βάσης η οποία διογκώνεται σε θερµοκρασίες ανώτερες των 120 °C.

Οι κάσες των θυρών κατασκευάζονται µε δύο τρόπους:

  1. Η κάσα αποτελείται από χαλυβδοέλασµα πάχους 1,50—2,00 mm, ειδικής µορφής ‘Ζ’ και τοποθετείται στο άνοιγµα της πόρτας ανεξαρτήτως πάχους τοίχου. Η κάσα αυτής της µορφής είναι η οικονοµικότερη λύση και η πλέον διαδεδοµένη.
  2. Η κάσα ολικής κάλυψης του τοίχου αποτελείται από χαλυβδοέλασµα πάχους 1,50—2,00 mm, που καλύπτει όλο το πάχος του τοίχου (δροµική-µπατική). Το κενό της κάσας γεµίζεται µε τσιµεντοκονία.

Το θυρόφυλλο και η κάσα παραδίδονται βαµµένα µε αστάρι και αντισκωριακή βαφή.

Σε περίπτωση απαίτησης αεροστεγανότητας, οι κάσες παρέχουν υποδοχή ελαστικού παρεµβύσµατος.

 

Here you can read some details about a nifty little lifecycle of your order's journey. At first you choose the product you like. Then you put into your shopping cart and pass the checkout process in a few clicks. Our store offers several payment and delivery methods, so you have an opportunity to choose which one is the most convenient for you.