Πιστοποιητικά

Πυροπροστασία:
SAFEDOOR είναι το μοναδικό Ελληνικό εργοστάσιο κατασκευής πυράντοχων ρολών, πυροκουρτινών, θυρών και υαλοστασίων που διαθέτει περισσότερα από 25 ΕΓΚΥΡΑ πιστοποιητικά πυροπροστασίας, από διεθνώς αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Δοκιμών, για προϊόντα σε πραγματικές διαστάσεις εφαρμογής που υπερκαλύπτουν τις διαστάσεις των πωλούμενων προϊόντων, όπως προβλέπεται από το νόμο. Τα προϊόντα της SAFEDOOR έχουν την έγκριση και αποδοχή όλων των φορέων πιστοποίησης και των Δημόσιων Υπηρεσιών με τις οποίες έχει συνεργαστεί.

Ακτινοπροστασία:
Τα κουφώματα και ο εξοπλισμός ακτινοπροστασίας SAFEDOOR έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Ηχομόνωση:
Οι ηχομονωτικές πόρτες SAFEDOOR έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΜΠ για δείκτη ηχομείωσης 40 και 54 dB.

Ασφάλεια:
Οι αλεξίσφαιρες πόρτες SAFEDOOR έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ για την ανώτερη ταξινόμηση FB 6 NS.